Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #607349

Çatışma yönetiminin seyrini oluşturan proaktif safhanın kapsadığı alanlardan biri değildir?


Çevre Gözetimi

İmaj Onarımı

Konu Takibi

Konu Yönetimi

Kriz Planlama


Yanıt Açıklaması:

Proaktif safha, çatışmanın ortaya çıkışını veya kontrolden çıkışını önleme çalışmalarını kapsar. Çevreyi gözetleme, kurumu ilgilendiren konular hakkındaki haberlerin iletişim ortamlarında takip edilmesidir. Konu takibi, spesifik konularla ilgili haberlerin sürekli olarak toplanması ve derlenmesini içerir. Konu yönetimi, kurumun konuyla ilgili davranışsal değişiklikler veya stratejik planlar ortaya koyması durumudur. Kriz planlaması ise, iyi yönetilen kurumlar tarafından en kötü senaryo düşünülerek geliştirilen planlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum