Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #1370517

Kurumun kendini görsel olarak ifade etmesi, kurumla ilişkili çok sayıda görsel ipucunu içermesidir. Kurumun ismi, sloganı, logo/sembol, renk ve tipografi gibi temel unsurlardan oluşmaktadır. Tanım, Kurum kimliğini oluşturan temel unsurdan hangisini açıklamaktadır?

 

 


Kurumsal Felsefe

Kurumsal Davranış

Kurumsal İmaj

Kurumsal İletişim

Kurumsal Dizayn


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal dizayn: Kurumsal dizayn kurumun kendini görsel olarak ifade etmesi anlamına gelmektedir. Kurumsal dizayn kurumla ilişkili çok sayıda görsel ipucunu içermektedir. Kurumun görsel kimlik sistemi temelde kurumun ismi, sloganı, logo/sembol, renk ve tipografi gibi temel unsurlardan oluşmaktadır. Kurumun görsel kimliği; kurumların ürünleri ve araçları, kurumun bulunduğu konum, kurum binasının mimarisi gibi yollarla tüketicilere iletilmektedir. Reklam, kıyafetler, ambalaj ve tanıtım da kurumun görsel kimliğinin tüketicilere iletilmede kullanılan diğer yollardır. Kurumun görsel kimliğinin iki temel amacı bulunmaktadır. Kurumun görsel kimliğinin ilk amacı kurumun değer ve felsefesini temsil etmesidir. Görsel kimliğin ikinci amacı ise kurumsal iletişimi desteklemesidir. Kurumun görsel kimliği çalışanlar ve yatırımcıları da içeren paydaşlar olmak üzere tüketicileri de etkilemektedir. Doğru cevap  E’dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum