Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #606410

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerde tek yönlü iletişim sağlayan araç ve ortamların özelliklerinden değildir?


Mesajın kaynaktan alıcıya doğru iletilmesidir.

Etkileşim amaçlanmakta olup, karşılıklılık önemsenmektedir.

Temel amaç iletmektir.

Geribildirim beklenmemektedir.

İç hedef kitleye sadece belirlenen mesajın iletilmesi planlanmıştır.


Yanıt Açıklaması:

Tek yönlü iletişim, mesajın kaynaktan alıcıya doğru iletilmesini ifade etmektedir. Bu iletişimde temel amaç iletmektir ve bu nedenle geribildirim beklenmemektedir. Tek yönlü iletişimde kaynak tek yönlü olarak bilgileri, düşünceleri, duyguları aktarmakta, bildirmekte ya da açıklamaktadır. Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kurumiçi halkla ilişkiler amaçları doğrultusunda iç hedef kitleye sadece belirlenen mesajın iletilmesi planlandığında tek yönlü iletişim araç ve ortamlarından yararlanılmaktadır. Çift yönlü iletişim sağlayan araç ve ortamlar da ise etkileşim amaçlanmakta olup, karşılıklılık önemsenmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum