Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #607094

I. Kurum çalışanlarının aidiyet duygusunu arttırmak
II. Kurumdaki bilgi akışında temkinli ve dikkatli olmak
III. Yöneticiler ve çalışanlar arasın güven ortamı yaratmak
IV. Kurum ve çalışanların beklentilerini düşük tutmak
V. Çalışanlar kuruma katkılarını maksimize etmek
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin amaçlarındandır?


I, II, III

I, III ve V

III, IV ve V

I, II, IV ve V

II, III ve V


Yanıt Açıklaması:

Kurum içi halkla ilişkiler amaçlarından biri kurum içerisinde şeffaf olarak yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı ya da yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmektir Kurum ve çalışanların beklentilerini düşük tutmaz aksine bu beklentileri bütünleştirmeye çalışır.

Yorumlar
  • 0 Yorum