Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #607220

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkilerini karakterize etmek ile alakalı değildir?


Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.

İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı

Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi

Sağlıklı bir çalışma ortamı.

Çekişmesiz çalışma devamlılığı.


Yanıt Açıklaması:

Çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkileri yedi farklı koşulla karakterize edilmektedir: 1. İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı, 2. Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi, 3. Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım, 4. Çekişmesiz çalışma devamlılığı, 5. Sağlıklı bir çalışma ortamı, 6. Başarı için girişimcilik, 7. Gelecek hakkında kurumsal anlamda iyimserliktir. Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek seçeneği kurumiçi halkla ilişkilerin amaçlarından biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum