Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #607279

Aşağıda verilen yetkinliklere sahip olması gereken aktör hangisidir?
Strateji belirlemek
Medyada planlama yapabilmek
Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak
Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak


Lider

İnsan kaynakları yöneticisi

Halkla ilişkiler uzmanı

Kurmay boyuttaki yöneticiler

Üst düzey yöneticiler


Yanıt Açıklaması:

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde aktörlerin rollerinin belirlenmesinde en önemli nokta yetkinliktir. Yetkinliklere paralel olarak ele alınacak iletişim süreçlerinin verimliliği maksimum olacaktır. Bu amaçla halkla ilişkiler aktörlerinin belli yetkinliklerde olması gerekmektedir. O¨zellikle kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler uzmanının da bu yetkinliklere eksiksiz sahip olması gerekmektedir;
Strateji belirlemek,
Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak,
Medyada planlama yapabilmek,
Bilgi iletişim teknolojilerine adapte olabilmek,
Vizyon sahibi olmak,
Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak,
Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını kullanabiliyor olmak bu yetkinlikler arasında gösterilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum