Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #662875

Temelinde ast üst ilişkisi bulunduğu, ast üst ilişkisinin kurumsal disipline bağlı olarak ve kademe atlanmadan gerçekleştiği iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Yatay iletişim

Çapraz iletişim

Dikey iletişim

Simetrik iletişim

Çift yönlü iletişim


Yanıt Açıklaması:

Biçimsel yani resmî iletişim kendi içinde dikey, yatay ve çapraz olmak üzere üçe ayrılır. Dikey farklılaşma, çeşitli birim ve kademede yer alan çalışanların, rolleri gereği sahip olduğu yetki ve sorumlulukları yansıtırken, aynı zamanda çalışanların hiyerarşik olarak birbirinden farklı konumlara bürünmelerini de sağlamaktadır. Dikey iletişimin temelinde ast üst ilişkisi bulunmaktadır ve temel kural, ast üst ilişkisinin kurumsal disipline bağlı olarak ve kademe atlanmadan gerçekleştirilmesidir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum