Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784221

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurum ­içine yönelik gerçekleştirilen bi­lgi­lend­irme fonksiyonunun, çalışan üzerinde yarattığı etkilerden biri değildir?­


Yönetim fonksiyonunu benimsemek

Kuruma güven duymak

Kuruma olan bağlılığı arttırmak

Kamuoyu oluşumuna katkıda bulunmak

Karşılıklı anlayış ve iş birliğini sağlamak


Yanıt Açıklaması:

Kurum ­iç­ine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme fonksiyonu, çalışan üzerinde şu etkileri­ yaratır:

  • Kuruma güven duymak,
  • Kuruma olan bağlılığı arttırmak,
  • Kurumun kalkınma çalışmalarına gönüllü olmak,
  • Kamuoyu oluşumuna katkıda bulunmak,
  • Karşılıklı anlayış ve iş birliğini sağlamak,
  • Uzun vadeli bireysel planlamalar gerçekleştirebilmek,
  • Kurum çıkarlarıyla bireysel çıkarları dengelemek.

Doğru cevap A.

Yorumlar
  • 0 Yorum