Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #785643

Kurumlarda herhangi bir hiyerarşik düzen zincirine bağlı olmayan, çalışanlar arasında gayriresmî dolaşan enformasyonlar sonucu meydana gelen iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Çapraz iletişim

İnformel iletişim

Yatay iletişim

Dikey iletişim

Resmi iletişim


Yanıt Açıklaması:

Kurumlarda herhangi bir hiyerarşik düzen zincirine bağlı olmayan, çalışanlar arasında gayriresmî dolaşan enformasyonlar sonucu meydana gelen iletişim biçimi informel ( biçimsel olmayan) iletişim biçimi olarak adlandırılır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum