Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #824541

Jay Mac Gregor Burns'un ortaya koyduğu kavramıyla dönüştürücü liderlik olarak ortaya konan liderlik özelliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


Örgüt yapısını canlandırıcı, harekete geçirici ve esneklik kazandırıcıdır.

Çalışanların bilinçaltında bulunanları, bilinç düzeyine çıkarır.

Manevi bir özellik taşır. İnanırlık ve coşku izleyicileri ile bütünleşmesinin iki özelliğidir.

Anlamları oluşturucu, düzenleyici ve etkileyicidir.

Simge, ideoloji, efsane, özel bir kurum dili, inanç ve törenlerin yaratıcısıdır.


Yanıt Açıklaması:

Jay Mac Gregor Burns'un ortaya koyduğu kavramıyla "dönüştürücü liderlikte" lider, ilham verici bir vizyonunu tüm takipçileriyle etkili bir şekilde paylaşan ve onlara güven telkin ederek saygı uyandıran ve peşinden giden insanları dönüşüme ikna edebilen kişilerdir. Manevi bir özellik taşır. İnanırlık ve coşku izleyicileri ile bütünleşmesinin iki özelliğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum