Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #1128482

............................ anlayışına göre, lider izleyicilerin ihtiyaçlarını, inançlarını ve değer yargılarını değiştiren, organizasyonları değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirecek üstün performansa ulaştıran kişidir. 

Yukarıda boş bıraklıan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?


Dönüşümsel Liderlik

Karizmatik Liderlik

Antrenör Tipi Liderlik

Kadın Liderlik

Davranışsal Teori


Yanıt Açıklaması:

Dönüşümsel Liderlik

Yorumlar
  • 0 Yorum