Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #1238485

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin önceden belirlenmesinin sağladığı yararlar arasında yer almaz?


Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır. 

Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir. 

İletişi araç ve teknikleri seçilir. 

Hedef kitleye iletecek mesajlar etkili bir şekilde hazırlanır. 

Tüm insanları kapsayacak mesaj tasarımları gerçekleştirilir. 


Yanıt Açıklaması:

Tüm insanları kapsayacak mesaj tasarımları gerçekleştirilir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum