Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #605931

Aşağıdakilerden hangisi Goffee ve Jones’in Örgüt Kültürü Sınıflamasında yer alır?


Birey kültürü

Ağa dayalı kültür

Dinamik kültür

Güç kültürü

Rol kültürü


Yanıt Açıklaması:

Birey kültürü, rol kültürü ve güç kültürü Handy’nin Örgüt Kültürü Sınıflamasında yer alır. Dinamik kültür Toyohire Kono sınıflamasına aittir. Ağa Dayalı (Networked) Kültür: (Yüksek Sosyallik - Düşük Dayanışma) ise Gaffee veJones’in örgüt kültürü sınıflamasına aittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum