Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784183

Kurumların sahip olması gereken özelliklerden biridir?


Kurumlar kendi faaliyet alanı içinde belli amaçlara sahip olmalı

Kurumsal hedefler, kalkınma stratejileri ve üretim süreçleri çalışanlara tanıtılmalı ve benimsetilmeli

Çalışanların kurum ile bütünleşmesi ve kurum çıkarlarının bireysel çıkarlarla çatışması önlenmeli

Kurumsal kalite arttırılmalı ve tüm çalışanlar bir bütün olarak kalite yönetimine dahil edilmeli

Kurum çalışanlarından gelen tepkiler değerlendirilmeli ve takip edilmeli


Yanıt Açıklaması:

Kurumların sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kurumlar kendi faaliyet alanı içinde belli amaçlara sahip olmalıdır,
  • Kurumlar rakip firmalar içinde diğerlerinden ayrılan belirli kurallara ve niteliklere sahip olmalıdır,
  • Amaçlarını gerçekleştirme yolunda yapılan çalışmalar, bir sisteme ve düzene bağlı olarak ­islemelidir,
  • Kurumların hitap ettiği iç ve dış hedef kitle olmalıdır,
  • Kurumlar, hedef kitlelerin sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek stratejiler geliştiren ve bunları uygulayabilen bir yapıya sahip olmalıdır,
  • Kurumlar bir kimliğe sahip olmalı, hizmet verdiği ortamda ve hedef kitlede aidiyet olgusu oluşturabilmelidir,
  • Kurumların kendine özgü bir ‘kurum kültürü’ bulunmalıdır.

Doğru cevap A.

Yorumlar
  • 0 Yorum