Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #785612

Aşağıdakilerden hangisi denetim fonksiyonu içerisinde kurumların halkla ilişkiler birimlerinin yerine getirdiği etkinliklerden biri değildir?


Mevcut durum ile gelinen durumun yorumlaması yapılır,

Eğer bir hata ve aksaklık varsa, bunların nedenleri araştırılır, 

Kurumun kuralları, normları ve hedefleri yeniden hatırlatılır,

Çalışanlar arasında olumlu rekabeti teşvik edecek etkinlik düzenlenir,

Durum tespiti ve gerekçelerin dinlenmesi için etkinlik toplantıları düzenlenir,


Yanıt Açıklaması:

Denetim fonksiyonu içerisinde kurumların halkla ilişkiler birimleri şu etkinlikleri yerine getirir:

  • Kurumun başlangıçtaki durumu ve planlamalar dahilinde bulunması gereken durumu analiz eder,
  • Mevcut durum ile gelinen durumun yorumlaması yapılır,
  • Kurumun birim sorumlularından kendi departmanlarıyla ilgili üretim miktarı, performans ve rollerin gerekleriyle ilgili rapor alınır,
  • Eğer bir hata ve aksaklık varsa, bunların nedenleri araştırılır, 
  • Durum tespiti ve gerekçelerin dinlenmesi için etkinlik toplantıları düzenlenir,
  • Kurumun kuralları, normları ve hedefleri yeniden hatırlatılır,
  • Aksaklıklara yönelik uygun iletişim etkinlikleriyle gerekli enformasyonlar gönderilir,
  • Program süreci yeniden başlatılır, roller yeniden dağıtılır ve yeni bir denetleme süreci başlar. 
Yorumlar
  • 0 Yorum