Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #605811

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü konusu için doğru değildir?


Kurumun uzun süreli varlığını sürdürebilmesi için önemlidir.

Kültürel unsurlar, kurumların hedeflerini ve stratejilerini belirler.

Milli kültür ve gelenekler, ekonomik eğilimler ve ürün yapısından etkiler.

Sadece kurumun kurucuları, yönetim ve çalışanları tarafından oluşturulur.

İnsanların birbiri ile etkileşimini etkiler.


Yanıt Açıklaması:

Günümüzde kurum kültürü, bir kurumun uzun süreli varlığını sürdürebilmesi için önemli bileşen olarak kabul edilmektedir. Kurumların stratejilerini, hedeflerini belirleyecek kültürel unsurlar, kurum kültürü çalışmalarını yönlendirmektedir. Kurum kültürü sadece bir kurumun kurucuları, yönetim ve çalışanları tarafından oluşturulan bir kültür değildir, aynı zamanda millî kültür ve gelenekler, ekonomik eğilimler, uluslararası ticaret, şirket büyüklüğü ve ürün yapısından da etkilenir. Kurum içerisindeki üyeler için bir algılama yolu, düşünce ve duygu birliği oluşturur. Böylece, kurum kültürü insanlar ve gruplarla yani birbirleri ile etkileşimi etkiler.

Yorumlar
  • 0 Yorum