Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #605261

Çalısanlar açısından kurum içi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önem ve amaçları hangi şıkta verilmiştir?
I. Kurum ideolojisini, amaçlarını ve kültürünü tanımak ve bu sayede kurum çıkarlarının kendi çıkar ve görüşleriyle örtüşüp örtüşmediğinin tespit etmek
II. Fikirlerini açıklayabilmek ve görüşlerini bildirmek,
III. Kurum tarafından önemsendiğini hissetmek ve motive olmak,
IV. Kurumdaki bürokratik hiyerarşiyi öğrenmek ve buna göre hareket etmek,
V. Kurumsal isleyişlerin demokratik bağlamda değerlendirilmesi


I,II,III,IV

I,IV,V

II,III,V

I,III,V

III,IV,V


Yanıt Açıklaması:

I,II,II,IV maddelerinde verilen amaçlar çalışanlar açısından kurum içi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önem ve amaçlarını kapsamaktadır. V. madde ise kurum ve çalışanlar arasında karşılıklı iletişim sonucunda gerçekleştirilecek faaliyetlerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum