Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #605502

Aşağıdakilerin hangisinde liderliğin gereklilikleri doğru olarak verilmiştir?
I. Sorumluluk duygusuna sahip olmak
II. Doğuştan yeteneğe sahip olmak
III. Grup üyelerini tanımak
IV. Çalışanların davranışını değiştirmek
V. Kendisini geliştirmek


I,III,V

II,IV

III,IV,V

I,II

I,II,V


Yanıt Açıklaması:

Doğuştan yeteneğe sahip olma özelliği bir gereklilik değil, bazı liderlerde olduğu düşünülen özelliklerdendir. Çalışanların tutum ve davranışını değiştirme, her zaman bir gereklilik değil, ihtiyaç anında liderin karar vereceği bir durumdur.

Yorumlar
  • 0 Yorum