Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #605667

Aşağıdakilerden hangisi Yol-Amaç Modeli, Hersey ve Blanchard’ın Yaşam Eğrisi Yaklaşımı, Vroom-Jago-Yetton Modelini içeren liderlik teorisidir?


Davranışsal teori

Liderlik teorilerinde yeni yaklaşımlar

Özellikler teorisi

Durumsal teoriler

Kontrol teorisi


Yanıt Açıklaması:

Liderlik teorileri özellikler teorisi, davranışsal teoriler, durumsal teoriler ve liderlik teorilerindeki yeni yaklaşımlar olarak sınıflandırılmaktadır. Durumsal teoriler ön plana çıkan modeller, Fred Fiedler’in Durumsallık Modeli, Yol-Amaç Modeli, Hersey ve Blanchard’ın Yaşam Eğrisi Yaklaşımı, Vroom-Jago-Yetton Modeli’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum