Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784064

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar açısından kurumiçi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi ve amaçlarından biridir? 


Doğru rol dağılımının sağlanması,

Çalışanlar ve kurum için en etkin iletişim kanallarının belirlenmesi,

Üretim süreçlerinin takip edilmesi ve verimliliğin arttırılması,

Kurum tarafından önemsendiğinin hissedilmesi ve motive olması,

Kurum çıkarlarının bireysel çıkarlarla çatışmasının önlenmesi,


Yanıt Açıklaması:

Çalışanlar açısından kurumiçi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi ve amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kurum ideolojisini, amaçlarını ve kültürünü tanımak ve bu sayede kurum çıkarlarının kendi çıkar ve görüşleriyle örtüşüp örtüşmediğini tespit etmek,
 • Fikirlerini açıklayabilmek ve görüşlerini bildirmek, 
 • Kurum tarafından önemsendiğini hissetmek ve motive olmak,
 • Geliştirici program ve etkinliklerden haberdar olmak suretiyle kendine uygun olanı seçebilmek ve katılmak,
 • Çalıştığı birimde iş güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili tedbirleri öğrenmek,
 • Kurumun diğer çalışanlarını tanımak ve etkin iş birliğine katkıda bulunmak,
 • Kurumdaki bürokratik hiyerarşiyi öğrenmek ve buna göre hareket etmek,
 • Performans değerlendirmesindeki niteliğini öğrenmek ve kurum adına bireysel performans planlaması yapmak,
 • Kurumun mevcut durumunu ve kalkınma planlamasındaki başarı durumundan haberdar olmak ve buna göre kısa ve uzun vadeli bireysel yaşam planlaması yapmak,
 • Kurumsal iletişim yaklaşımlarını kavramak suretiyle yanlış anlaşılma ve dedikoduya olanak vermeden, görüşlerini nasıl açıklayacağına dair fikir geliştirebilmek. 
Yorumlar
 • 0 Yorum