Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784195

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurum i­çi­ iletişim i­le i­lgi­li­ tanımlamalardan biri değildir?


Kurum içi iletişim, hedef kitlelerin sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek stratejiler geliştiren ve bunları uygulayabilen bir yapıya sahip olmalıdır.

Kurum içi iletişim, mevcut kurumsal yapıya ve kültüre bağlı olarak kurum içinde yapılan sözel ve sözel olmayan mesajların ­ileti­lmesi­, alınması sürec­idi­r.

Kurum içi iletişim, bir kurumun üretim ve faaliyetleriyle ilgili, o kurumda çalışanların kendi­ aralarında ve yönetimle gerçekleştirdikleri­ ­ileti­ alışverişedir.

Kurum içi iletişim, bir kurumun tüm birimlerinin ve bu birimlerdeki çalışanların birbiriyle gerçekleştirdiği­ her türlü bi­lgi­, duygu, düşünce ve yaklaşım paylaşımıdır.

Kurum içi iletişim, çalışanların yeteneklerine uygun roller almasına, organizasyonda ­iş birliği­ ve ­iş bölümünün gerçekleşmesine olanak sağlayan, ­iş planı ve verimliliğini­ etkileyen bir ­iç çevre iletişimidir.


Yanıt Açıklaması:

Kurum i­çi­ iletişim i­le i­lgi­li­ su tanımlamalar yapılabi­li­r:

  • Kurum içi iletişim, mevcut kurumsal yapıya ve kültüre bağlı olarak kurum içinde yapılan sözel ve sözel olmayan mesajların iletilmesi, alınması sürecidir.
  • Kurum içi iletişim, bir kurumun üretim ve faaliyetleriyle ilgili, o kurumda çalışanların kendi aralarında ve yönetimle gerçekleştirdikleri ileti alışverişedir.
  • Kurum içi iletişim, bir kurumun tüm birimlerinin ve bu birimlerdeki çalışanların birbiriyle gerçekleştirdiği her türlü bilgi, duygu, düşünce ve yaklaşım paylaşımıdır.
  • Kurum içi iletişim, çalışanların yeteneklerine uygun roller almasına, organizasyonda iş birliği ve iş bölümünün gerçekleşmesine olanak sağlayan, iş planı ve verimliliğini etkileyen bir iç çevre iletişimidir.

Doğru cevap A.

Yorumlar
  • 0 Yorum