Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #576315

Kurumun ihtiyacı olan hammadde ve üretim malzemelerini tedarik eden, kurumun kaliteli ürün ve hizmet sunmasında rol oynayan ana hedef kitle türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışanlar

Yatırımcılar

Tüketici ve kullanıcılar

Yatırımcılar

Mal ve hizmet sağlayıcılar


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkiler çalısmalarında temel olarak 6 ana hedef kitle bulunmaktadır. Bu hedef kitleler şunlardır:

  • Çalışanlar,
  • Mal ve Hizmet sağlayıcılar (Tedarikçiler),
  • Yatırımcılar (Hissedarlar),
  • Dağıtıcılar,
  • Tüketici ve Kullanıcılar,
  • Fikir liderleri.

 Bu 6 ana hedef kitleyi özetle şu şekilde açıklayabiliriz:

Çalısanlar: İç hedef kitleler arasında yer alırlar. Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin odak noktasında yer alırlar. Kurumların başarısında kilit rol oynarlar. Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin ana hedef kitlesi konumundadırlar.

 Yatırımcılar (Hissedarlar): Belli hedefler doğrultusunda risk alarak kuruma yatırım

yaparlar. Kurumun bütün ticari ve iletişim faaliyetlerini yakından takip ederler.

 Dağıtıcılar: Kurumun ürünlerinin dağıtımından ve müşterilere ulaştırılmasından sorumludurlar. Kurumu, müşterilere karşı temsil ederler.

 Tüketici ve Kullanıcılar: Dış hedef kitleler arasında yer alırlar. Kurumun halkla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında yer alırlar. Kurumun devamlılığı ve finansal başarısı için tüketicilerle sürekli ve etkili bir iletişim kurulmalıdır.

 Fikir Liderleri: Görüşleriyle, eylemleriyle, davranışlarıyla toplumda saygı gören, itibar sahibi kişilerdir. Bireyler tarafından rol model olarak kabul görürler. Doğru cevap E’dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum