Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #584855

Bir şirketin kendisini ifade etmesine ve insanların şirketleri tanımlarken, hatırlarken ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğuna ne ad verilir?


Halkla ilişkiler

Duyurum

Kurumsal düzen

Kurumsal birlik

Kurumsal kimlik


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal kimlik “bir şirketin kendisini ifade etmesine ve insanların şirketleri tanımlarken, hatırlarken ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğu” olarak açıklanabilir. Bir kurumun kimliği, o kurumun çalışanlar, müşteriler ve diğer kurumlarla ilişkilerini belirleyen, hedef kitleyle bir güven bağı oluşturmasını sağlayan ve markalaşma yönünde kurumu güçlendiren kurumun kendine has nitelikleridir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum