Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #605336

Aşağıdakilerden hangi işlev yerine getirilemediği takdirde kurum tarafından alınan kararların uygulanması, değişen kuralların ve rollerin benimsetilmesi, istenen etkinlik ve uygulamaların kolayca yaptırılması zorlaşır?


Planlama

Düzenleme

Bilgi verme

İkna etme

Sosyalleştirme


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkiler faaliyetleri kurum içine yönelik olarak çalışanlara hitap eden ve iknaya dayalı bir iletişim stratejisi izlediğinde çalışanların kuruma ve yaptığı işe olan inancı, motivasyonu ve bağlılığı arttığı gibi yapılan işteki performansı ve kaliteyi de yükseltir.

Yorumlar
  • 0 Yorum