Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784206

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar açısından kurum­ içi­ iletişim ve halkla ­ilişkiler faaliyetlerinin önem­ ve amaçlarından biridir?


Kurum ideolojisini, amaçlarını ve kültürünü tanımak ve bu sayede kurum çıkarlarının kendi çıkar ve görüşleriyle örtüşüp örtüşmediğini tespit etmek

Kurumsal hedefleri, kalkınma stratejilerini ve üretim süreçlerini çalışanlara tanıtmak ve benimsetmek

Değişen durum ve koşullar içinde, kısa ve uzun vadede alınan kararları ve yapılan değişiklikleri tüm çalışanlara eşit ve doğru bir biçimde iletmek

Kurum içinde meydana gelebilecek aksaklıklar ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve dedikodu kültürünün oluşmasını engellemek

Çalışanların kurum ile bütünleşmesi ve kurum çıkarlarının bireysel çıkarlarla çatışmasını önlemek


Yanıt Açıklaması:

Çalışanlar açısından kurum içi­ ­iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerini­n önem­ ve amaçları özetle su şekilde sıralanabilir:

 • Kurum ideolojisini, amaçlarını ve kültürünü tanımak ve bu sayede kurum çıkarlarının kendi­ çıkar ve görüşleriyle örtüşüp örtüşmediğini­ tespit etmek,
 • Fikirlerini açıklayabilmek ve görüşlerini bildirmek,
 • Kurum tarafından önemsendiğini hissetmek ve motive olmak,
 • Geliştirici program ve etkinliklerden haberdar olmak suretiyle kendine uygun olanı seçebilmek ve katılmak,
 • Çalıştığı birimde iş güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili tedbirleri öğrenmek,
 • Kurumun diğer çalışanlarını tanımak ve etkin iş birliğine katkıda bulunmak,
 • Kurumdaki bürokratik hiyerarşiyi öğrenmek ve buna göre hareket etmek,
 • Performans değerlendirmesindeki niteliğini öğrenmek ve kurum adına bireysel performans planlaması yapmak,
 • Kurumun mevcut durumunu ve kalkınma planlamasındaki başarı durumundan haberdar olmak ve buna göre kısa ve uzun vadeli­ bireysel yasam planlaması yapmak,
 • Kurumsal iletişim yaklaşımlarını kavramak suretiyle yanlış anlaşılma ve dedikoduya olanak vermeden, görüşlerin­i nasıl açıklayacağına dai­r fi­ki­r geliştirebilmek.

Doğru cevap A.

Yorumlar
 • 0 Yorum