Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #576454

  • Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır.
  • Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.
  • Hedef kitlenin belirlenmesi kurumun itibarı şekillendirilir.
  • İletişim araç ve teknikleri seçilir.
  • Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır.
 Yukarıda verilenlerden hangileri hedef kitlelerin belirlenmesinin kurumlara sağlayacağı faydalar arasında sayılabilir?


I-II-III

I-II-III-IV-V

II-III-V

I-II-IV-V

IV-V


Yanıt Açıklaması:

Hedef kitlelerin belirlenmesi kurumlara şu yararları sağlar:

  • Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır.
  • Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.
  • İletişim araç ve teknikleri seçilir.
  • Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır. Doğru cevap D'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum