Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #605037

Kurumiçi iletişim ile ilgili tanımlamalar, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
I. Kurumiçi çalışanlarının duygu,düşünce, bilgi paylaşımıdır.
II. Çalışanların işbirliği ve iş bölümüne olanak sağlar.
III. Motivasyon, çalışanın yaptığı işten memnun olmasını sağlar.
IV. İş planı ve verimliliğini etkiler.
V. Markalaşma ve rekabet ortamı, kurum imajıyla ilgilidir.


I,II,III

I,II,IV

II,IV,V

III,IV

II,V


Yanıt Açıklaması:

III ve V. maddeler, kurumiçi iletişimin tanımıyla ilgili değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum