Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784116

Bir kurumda söylenti ve dedikoduya dayalı iletişimin gelişmesi, kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin yerine getirdiği aşağıda verilen işlevlerden hangisinin başarısız olduğunu göstermektedir?


İkna Etme İşlevi

Planlama İşlevi

Düzenleme İşlevi

Bütünleştirme ve Sosyalleştirme İşlevi

Bilgi Verme İşlevi


Yanıt Açıklaması:

Bir kurumun halkla ilişkiler birimi tarafından yerine getirilmesi gereken en önemli işlev ve fonksiyonlarından biri kurumiçi hedef kitlelerin bilgilendirilmesidir.  Kurumda söylenti ve dedikoduya dayalı iletişimin gelişmesi, o kurumun içten içe çökmesine, imajının zedelenmesine ve çalışanın kuruma duyduğu güvenin azalmasına neden olur. Bu nedenle halkla ilişkiler birimleri, kurumiçi işleyişin sağlıklı biçimde sürdürülmesi, iş birliği ve dayanışmanın arttırılması adına kurum üyelerini hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit ve doğru bilgilerle aydınlatmakla yükümlüdür. 

Yorumlar
  • 0 Yorum