Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784203

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurum yönetimi açısından kurum i­çi­ iletişimin önem ve amaçlarından biridir?


Kurumsal kalite arttırılmalı ve tüm çalışanlar bir bütün olarak kalite yönetimine dâhil ed­ilmel­idir.

Kurumlar rakip firmalar içinde diğerlerinden ayrılan belirli kurallara ve niteliklere sahip olmalıdır.

Amaçlarını gerçekleştirme yolunda yapılan çalışmalar, bir sisteme ve düzene bağlı olarak işlemelidir.

Kurumlar, hedef kitlelerin sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek stratejiler geliştiren ve bunları uygulayabilen bir yapıya sahip olmalıdır.

Kurumlar bir kimliğe sahip olmalı, hizmet verdiği ortamda ve hedef kitlede aidiyet olgusu oluşturabilmelidir.


Yanıt Açıklaması:

Kurum yönetimi açısından kurum içi iletişimin önem ve amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kurumsal hedeflerin, kalkınma stratejilerinin ve üretim süreçlerinin çalışanlara tanıtılması ve benimsetilmesi,
  • Değişen durum ve koşullar içinde, kısa ve uzun vadede alınan kararların ve yapılan değişikliklerin tüm çalışanlara eşit ve doğru bir biçimde i­leti­lmesi­,
  • Kurum içinde meydana gelebilecek aksaklıkların ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi ve dedikodu kültürünün oluşmasının engellenmesi,
  • Doğru rol dağılımının sağlanması,
  • Çalışanlar ve kurum için en etkin iletişim kanallarının belirlenmesi,
  • Üretim süreçlerinin takip edilmesi ve verimliliğin arttırılması,
  • Çalışanların kurum ile bütünleşmesi ve kurum çıkarlarının bireysel çıkarlarla çatışmasının önlenmesi,
  • Kurumsal kalitenin arttırılması ve tüm çalışanların bir bütün olarak kalite yönetimine dahil edilmesi,
  • Kurum çalışanlarından gelen tepkilerin değerlendirilmesi ve takip edilmesi,

Doğru cevap A.

Yorumlar
  • 0 Yorum