Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784214

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin işlevlerinden biridir?


Bütünleştirme ve sosyalleştirme

Gerçekçi planlamaların yapılması

Etkin zaman yönetimi

Denetleme ölçütlerinin seçilmesi

Motivasyona dayalı etkinliklerin düzenlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Kurum­ içi­ ­iletişimde halkla ilişkiler faaliyetleri­, en kapsamlı amaç olarak kurumun i­ç ve dış ki­tlelere yönelik belirlediği­ hedefleri­ni­ başarıya ulaştırmak, kârını arttırmak ve markalaşma yönündeki­ planlarını kalkındırmaktır. Kategoriler hâlinde sıralanan tüm ­işlevler de temelde bu amaca hizmet etmektedir. Kurum i­çi­ halkla ilişkiler faaliyetleri­ni­n yerine getirdiği­ ­işlevler; planlama, düzenleme, bi­lgi­ verme, ­ikna etme, bütünleştirme, sosyalleştirme ve denetleme ­işlevleri­ olmak üzere yedi­ başlık altında toplanabilir. Doğru cevap A.

Yorumlar
  • 0 Yorum