Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #784233

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi halkla ­ilişkiler faal­iyetleri­ bütünleştirme ve sosyalleştirme işlevi bağlamında gerçekleştirilmesi gereken şeylerden biridir?


Kurumu her çalışanıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirmelidir

Mevcut durum ile gelinen durumun yorumlaması yapılmalıdır

Eğer bir hata ve aksaklık varsa, bunların nedenleri araştırılmalıdır

Durum tespiti ve gerekçelerin dinlenmesi için etkinlik toplantıları düzenlenmelidir

Kurumun kuralları, normları ve hedefleri yeniden hatırlatılmalıdır


Yanıt Açıklaması:

Halkla ­ilişkiler faali­yetler­i bütünleştirme ve sosyalleştirme

­işlevi­ bağlamında;

  • Kurumu her çalışanıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirmelidir,
  • Karşılıklı anlayış ve iş birliğini temin etmeye yönelik stratejiler belirlemelidir,
  • Karşılıklı güven ve dayanışma duygusunu arttıracak etkinlikler düzenlemeli ve iletişim ortamları yaratmalıdır,
  • Kurum kültürünü, değer ve normlarını doğru tanıtmalı ve çalışanları bu konuda ikna etmelidir,
  • Çalışanlar arasında olumlu rekabeti teşvik edecek etkinlikler ve geliştirici programlar düzenlemelidir,
  • Çalışanların fikirlerini açıklamasına ve önerilerde bulunmasına fırsat verecek ortamlar yaratarak, katılımcılığı desteklemelidir.

Doğru cevap A.

Yorumlar
  • 0 Yorum