Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #821167

En uygun liderlik davranışının koşullara ve duruma göre değişeceğini bir temel varsayım olarak öngören teori aşağıdakilerden hangisidir? 


Durumsal Teoriler

Özellikler Teorisi

Davranışsal Teoriler

Dönüşümsel Liderlik

Antrenör Tipi Liderlik


Yanıt Açıklaması:

Durumsallık yaklaşımının temel varsayımı, en uygun liderlik davranışının koşullara ve duruma göre değişeceğidir. Liderlik olayını da koşulları da dikkate alarak ele alan bu yaklaşıma göre, liderin etkinliğini belirleyen faktör içinde bulunan koşullardır. Yani liderlik süreci, lider, izleyiciler ve koşulları arasındaki ilişkilerden oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu kurama göre, liderliğin etkinliğini belirleyen faktörler: amacın niteliği, izleyicilerin yetenekleri ve bekleyişleri, organizasyonun özellikleri, lider ve izleyicilerin geçmiş tecrübeleri, örgütsel hava gibi faktörlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum