Kurumsal İletişim Deneme Sınavı Sorusu #720930

Bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Kurumsal davranış

Kurum felsefesi

Kurumsal görünüm

Kurum içi iletişim

Kurumsal kalite


Yanıt Açıklaması:

Kurum felsefesi, bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır. Kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelmektedir. Bir kurumda faaliyet gösteren insanların içe ve dışa yönelik tüm davranışlarının sosyal nedenini ve bunların oluşturulmasını kapsamaktadır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum