Kurumsal İletişim Deneme Sınavı Sorusu #839092

İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanması şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Görsel tasarım

Stratejik tasarım

Grafik tasarım

Bigisayar tasarım

Görsel kimlik


Yanıt Açıklaması:

Grafik Tasarım, yazmak, çizmek, çoğaltmak gibi özgün tasarım veya tasarımla tamamlanan eylemleri ifade eden grafik tasarım; “İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanmasıdır. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum