Kurumsal İletişim Deneme Sınavı Sorusu #842940

Aşağıdakilerden hangisi paydaş, kamu ve sorunlar evrelerinden oluşan stratejik yönetim modelidir?


Moss ve Warnaby’ın Kavramsal Modeli

Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli

Grunig ve Repper Modeli

Wood’un Sosyal Performans Modeli

Steyn’in (Eğitimsel) Modeli


Yanıt Açıklaması:

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modeli üç evreden oluşmuştur. Bunlar: iç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi; organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sürecine dâhil edildiği kamu evresi; sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresidir. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum