Kurumsal İletişim Deneme Sınavı Sorusu #852444

I. Sosyal sorumluluk sosyal dayatmadan kaynaklanır.

II. İşletme, toplumdan girdi almaya açık olan ve toplumla ilişkili faaliyetlere yönelik açık bilgi veren iki uçlu bir açık sistem olarak faaliyet göstermelidir.

III. Kurumsal sosyal sorumluluk sadece “sevap” değil, sosyal liderlik gereğidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli'ne dahil olan varsayımlardandır?


I,II,III

II,III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Sosyal sorumluluk sosyal güçten kaynaklanır varsayımı, işletmenin azınlıkların istihdamı ve çevresel kirlilik gibi kritik sorunlar üzerinde önemli ölçüde bir güç ve etkiye sahip olduğu görüşünden kaynaklanır. I. seçenek yanlıştır. Diğer seçenekler bu varsayımlar arasındadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum