Kurumsal İletişim Deneme Sınavı Sorusu #1212328

Bir kurumda faaliyet gösteren insanların içe ve dışa yönelik tüm davranışlarının sosyal nedenini ve bunların oluşturulmasını kapsayan ve bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamı aşağıdaki kurumsal kimliği oluşturan hangi unsuru tanımlamaktadır?


Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurumsal kalite


Yanıt Açıklaması:

Kurum kimliği; kurum felsefesi, kurumsal davranış¸, kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve kurumsal kaliteden oluşur. Kurum felsefesi, kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelmektedir. Bir kurumda faaliyet gösteren insanların içe ve dışa yönelik tüm davranışlarının sosyal nedenini ve bunların oluşturulmasını kapsamaktadır. Kurum felsefesi, bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum