Kurumsal İletişim Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geleneksel olarak pazarlama karmasının kaç unsuru bulunmaktadır?


3

4

5

7

10


2.Soru

Bir kurumda faaliyet gösteren insanların içe ve dışa yönelik tüm davranışlarının sosyal nedenini ve bunların oluşturulmasını kapsayan ve bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamı aşağıdaki kurumsal kimliği oluşturan hangi unsuru tanımlamaktadır?


Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurumsal kalite


3.Soru

Özellikle eski Türklerde toplumsal düzenin kurgulanmasında boy, meslek ve hiyerarşik yapıda belirleyici bir işaret ve simge sistemi
olarak kullanılmış ve hâlâ kullanılmaya devam eden işaretlere ne denir?


Damga

Sembol

Amblem

Simge

İz


4.Soru

İnternet üzerinde yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntülerden oluşan dökümanları uzaktaki bilgisayarlara iletilmesini sağlayan sosyal medya hizmetine ne ad verilmektedir?


On-Lİne

İnteraktif İletişim

Yer İmleri

Web paylaşımı

Video Paylaşımı


5.Soru

İnternet’te aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesaji alma talebinde bulunmamış kişilere gönderilmesine ne ad verilir?


Hashtag 

E-mail

Virüs

Spam

İleti


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın unsurlarından biri değildir?


Kurumsal kimlik

Kurum imajı

Kurum kültürü

Kurumsal iletişim

Kurumsal finans


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal imaj yönetim sürecinin merkezindeki üç temel ögeden biridir?


Kurumsal pazarlama

Kurum kültürü

Kurumsal hedef

Kurumsal kitle

Kurumsal iletişim


8.Soru

“Birden fazla harf karakterinin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan amblem özelliği gösteren simgesel grafik tasarım ürünüdür” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Amblem

Piktogram

Logo

Logotype

Font 


9.Soru

Aşağıda seçeneklerden  hangisi online itibar yaklaşım modellerinde "değerlendirme"  olarak itibarı oluşturan faktörlerden birisidir?


Ürünler ve hizmetler

İyilik

İletişim

Ayırt etme

Anlatı ve hikâyeler


10.Soru

''____ ortadan kalktığı zaman, en güçlü hükümetleri, en başarılı şirketleri, en etkin liderleri, en sağlam arkadaşlıkları, en kuvvetli karakterleri ve en büyük aşkları yok edebilecek tek şeydir.'' Stephen M. Covey tarafından ifade edilen sözde çizgiyle(___) gösterilen alanda yer alması gereken kavram hangi seçenektedir?


İtibar

İnanç

Vicdan

Sadakat

Güven


11.Soru

Hangi seçenekte kurumsal imajı oluşturan bir öge yer almaktadır?


Kurumsal yapı

Kurumsal ilişkiler

Kurumsal performans

Kurumsal dizayn

Kurumsal sadakat


12.Soru

''Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dahilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi süreci''ne ne ad verilmektedir? 


Halkla ilişkiler 

Yönetim 

Kurumsal iletişim 

Stratejik değerlendirme 

Stratejik yönetim 


13.Soru

Aşağıda görsel kimlik ile ilgili verilen bilgilerin hangisi doğrudur?


CMYK: Dijital teknolojide kullanılan üç temel ışık renginin kısaltmasıdır.

Web Renkleri (HEX): Standart bir renk anahtarını üretmiş ve renk uyumunu yakalamıştır

Pantone:Web renkleri oluşturmak için web sayfası tasarımında kullanılan program kod sistemidir.

Piktogram: Herkes tarafından kolay ve hızlı algılanabilen, bir nesne, kavram ya da olgunun anlamını çağrıştıran sembollerdir.

RGB: Baskı teknolojisinde kullanılan dört temel işlem renginin kısaltmasıdır.


14.Soru

"1943 yılında Robert Wood Johnson tarafından ................... olarak adlandırılan ve Johnson&Johnson Şirketi’nin paydaşlarına sunulan bildiri sosyal sorumluluğun
ilk örneklerinden sayılabilmektedir." Yukarıda nokta ile ayrılmış olan boşluğu doldurunuz?


"Credi"

“Credo”

"Creda"

Credö

"Credü"


15.Soru

“……………………., iç ve dış hedef kitlelerle kurum arasında uzun vadeli ve sağlıklı bir uyum, anlayış ve işbirliğini sağlayarak kurum itibarına katkı sağlamayı amaçlar.” Boşluğu doğru olan ifade ile doldurunuz.


İletişim

Kurumsal İletişim

Etkinlik Yönetimi

 Strateji

Kurumsallaşma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar ile ilgili değildir?


Bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşan algıdır.

Paydaşların işletmeyle ilgili algılamaları ve değerlendirmelerinin toplamıdır.

Mantıksal gerekçeleri olan ama özünde duygusal bağ yaratan bir değerdir.

Güven inşa etmenin ve güvenilirlik kazanmanın kolektif çıktısıdır.

Bir kuruma ya da kişiye yönelik her türlü algılamaların bütünüdür.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan işletmelerin bu uygulamalardan sağladığı faydalardan biri değildir?


Satış ve müşteri bağlılığını arttırma

Finansal performansta iyileşme

Vasıfsız iş gücünü cezbetme

Operasyon maliyetlerinde azalma

Marka imaj ve itibarını geliştirme


18.Soru

Bir kuruluşun kimliğini veya şirketin imajının yeniden konumlandırmayı desteklemek için tasarlanan reklam aşağıdakilerden hangisidir?


Savunucu Reklamlar

Şemsiye Reklam

Finansal Reklamlar

İmaj Reklamı

Sıralama Reklamları


19.Soru

Bir kurumun görsel olarak kendini ifade etmesine ne ad verilir?


 Kurumsal imaj

Kurumsal görünüm

Kurumsal reklam

Kurumsal yayın

Kurumsal bilgi


20.Soru

Organizasyonların gelecekteki hedeflerine ulaşması için belirleyecekleri yol haritasını uygulama süreci aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


İletişim

Yönetim

Strateji

Stratejik yönetim

Kurumsal iletişim