Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #451120

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin geçirdiği aşamalardan biri değildir?


Geleneksel dönem

Marka tekniği dönemi

Tasarım dönemi

Post geleneksel dönem

Stratejik dönem


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal kimliğin geçirdiği asamalar dört dönemde incelenebilir: Geleneksel Dönem,  Marka Tekniği Dönemi, Tasarım Dönemi ve Stratejik Dönem

Yorumlar
  • 0 Yorum