Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #451160

Kurum kimliği oluşturulurken  kurumlara fikir verecek bir başlangıç noktası olarak 3 kritere dikkat etmek gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biridir?


İtibar

Kimlik

 İmaj

Devamlılık

Felsefilik


Yanıt Açıklaması:

Kurum kimliği olustururken kurumlara fikir verecek bir baslangıç noktası olarak 3 kritere dkkat etmekte fayda vardır. i Merkezîlk: Kurum üyeleri tarafından yaygın bir sekilde paylasılan karakterstik özellkler. Devamlılık: Geçmiste, bugünde ve gelecekte kurumun üyeleri tarafından en çok benimse-nen ya da benimsenecek olan özellikler. Eşsizlk: Kurumu diğer kurumlardan ayrıstıran karakterstik bir özellik ya da özellikler. Bu üç özellik kimlik olusturma sürecinde kurumlar için yol gösterci olabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum