Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #454485

Sosyal medya aracılığıyla kurumsal itibar oluşturma sürecinde büyük ölçüde kontrolü elinde tutan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketiciler

Yöneticiler

Kurumda çalışanlar

Rekabetçi kurumlar

Kurumsal yandaşlar


Yanıt Açıklaması:

Sosyal medya aracılığıyla kurumsal itibar oluşturma sürecinde kontrol büyük ölçüde müşteridedir. Tüketiciler konulara ilişkin yorum yaparlar, ürünleri veya hizmetleri destekler ya da desteklemezler ve böylece kamuoyu oluşturabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum