Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #455288

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kurumsal iletişim stratejisinin geliştirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan değildir?


Amaçların belirlenmesi

Gerekli iletişim kaynakları

Kurumun itibarı

Paydaş tepkisi

Kurumsal kimlik geliştirilmesi


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal kimlik geliştirilmesi, kurumsal iletişim stratejilerinden bağımsız olarak geliştirilmesi gereken ve kurum kimliğinin ana bileşenlerinden biri olan unsurdur.

Yorumlar
  • 0 Yorum