Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456627

Yapılan araştırmalarda kurumların sağlam bir itibara sahip olmasıyla, işgörenlerinin yeterlilik seviyesinin yüksek olması arasında pozitif bir ilişkinin bulunması, kurumsal itibarın hangi faydasının sonucudur?


Rahat bir etkinlik alanı yaratmak

Riski düşünmek

Kabiliyetli çalışanları kuruma çekmek

Moral ve bağlılığı kuvvetlendirmek

İstikrarı sağlamak


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal itibarın sağlam olması, kabiliyetli kişilerin amaç ve hedeflerini itibarı yüksek olan bir kurumda görev alarak gerçekleştirebileceklerini anlamalarını sağlayarak onları etki altında bırakmakta ve kurumda çalışmaya yöneltmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum