Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #451048

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin geçirdiği dönemlerden birisi değildir?


Geleneksel Dönem

Marka tekniği Dönemi

Tasarım dönemi

Stratejik dönem

İlerleme Dönemi


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal kimliğin gelişimsel 4 dönemi vardır. bu dönemler; Geleneksel Dönem, Marka Tekniği Dönemi, Tasarım Dönemi, Stratejik dönem olarak sıralanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum