Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #452538

1918-1950 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve kurumların kimliğinin markalarla ya da ürünlerle oluşturulmaya çalışıldığı kurumsal kimlik dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 


Geleneksel dönem

 

Marka tekniği dönemi

 

Tasarım dönemi

 

Stratejik dönem

Politik dönem


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal kimliğin geçirdiği aşamalar dört dönemde incelenebilir. Geleneksel Dönem: Endüstri Devrimi’nin gerçekleştiği ve 1. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde kurum kimliğinin görsel boyutu ön planda olmuştur. Marka Tekniği Dönemi: 1918-1950 yılları arasındaki dönemi kapsayan bu dönemde kurumların kimliği markalarla ya da ürünlerle oluşturulmaya çalışılmıştır. Semboller de destekleyici unsur olarak kullanılmıştır. Kimliği etkileyen en önemli unsur ona bağlı geliştirilen markaların başarısı olmuştur. Tasarım Dönemi: İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde kurumların uluslararası alanda faaliyetlerinin genişlemesi sebebiyle pazarlama kavramı önem kazanmıştır. Global pazarda rekabetçi üstünlük kazanmak isteyen kurumlar için tutarlı bir kimlik oluşturma gereği doğmuştur. Bu dönemin tasarım dönemi olarak adlandırılmasının sebebi Almanya’ da Yaratıcılık Yüksekokulunun kurulmasıdır. Stratejik Dönem: 1970’li yıllardan günümüze kadar gelen dönemi kapsayan bu zaman aralığında kurum kimliği stratejik olarak planlanan ve kurum politikalarına şekil veren bir araç konumundadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum