Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #452579

 1. Kurumun yeni oluşması ya da yeni bir yapılanma sürecine girmesi
 2. Kurumun faaliyet alanının değişmesi ya da yeni bir alana girilmesi
 3. Kurumun yönetim kadrosunda değişiklikler olması
 4. Kurumun bulunduğu bölgeden ayrılıp, yeni bir yerde faaliyet göstermesi
 5. İki kurumun birleşmesi
  Yukarıdakilerden hangileri kurumların stratejik anlamda kimlik geliştirmeye ve yönetmeye ihtiyaç duymalarının sebepleri arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, III, V

III, IV, V

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Kurumların stratejik anlamda kimlik geliştirmeye ve yönetmeye ihtiyaç duymalarının sebepleri şöyle sıralanabilir:

 • Kurumun yeni oluşması ya da yeni bir yapılanma sürecine girmesi
 • Kurum içerisinde kurum kimliği yapısını etkileyecek değişikliklerin meydana gelmesi
 • Kurumun faaliyet alanının değişmesi ya da yeni bir alana girilmesi
 • Kurumun yönetim kadrosunda değişiklikler olması
 • Kurumun bulunduğu bölgeden ayrılıp, yeni bir yerde faaliyet göstermesi
 • İki kurumun birleşmesi
  Görüldüğü üzere verilen tüm maddeler sebepler arasında yer almaktadır.
Yorumlar
 • 0 Yorum