Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #453464

Aşağıdakİlerden hangisi toplam kalite yönetimi anlayışını benimseyen kurumların sergilemesi gereken davranışlardan birisidir?


Yıllık yayın çıkartmak 

 

Kurumun finansal yapısını kamuoyu ile paylaşmak

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine odaklanmak

Mal ve hizmet üretiminde ve satışında kaliteyi ön planda tutmak

Lobicilik faaliyetlerinde bulunmak


Yanıt Açıklaması:

Toplam kalite yaklaşımı kurumun bir sistem olduğunu ve bu sistemle ilişkili tüm iç ve dış unsurların ve kurulacak ilişkilerin kalitesinin geliştirilmesine odaklanır. Toplam kalite yaklaşımına göre kurumların sergileyecekleri davranışlar şunlardır: Mal ve hizmet üretiminde ve satışında kaliteyi ön planda tutmak; araştırma- geliştirme faaliyetlerine önem vermek; teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak; benchmarking yapmak; maliyeti düşürmeye çabalayarak rekabetçi avantaj sağlamak; kurumdaki tüm süreçleri inceleyerek aksayan yönleri iyileştirmek; tedarikçilerle iyi ilişkiler içinde olmak; çalışan memnuniyetini önemsemektir.  

Yorumlar
  • 0 Yorum