Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #451153

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin ve kurumsal iletişimin ön plana çıkmasında etkili olan çevresel faktörlerden biri değildir?


Ürün yaşam eğrilerinin hızlı değişimi

Yüksek nitelikli iş gücündeki artış

Libralleşme politikaları

Hizmet sektöründe rekabetin artması

Küreselleşme


Yanıt Açıklaması:

Kurum kimliğinin ve kurumsal iletişimin ön plana çıkmasında etkili olan çevresel faktörler su sekilde sıralanabilir: Ürün yasam eğrilerinin hızlı değişimi, liberalleşme politikaları, özellestirme programları, kamu sektörü ve kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki rekabet artışı, hizmet sektöründe rekabetin artması, küresellesme, birleşmeler, devirler ve elden çıkarmalar, yüksek nitelikli iş  gücü yoksunlugu, kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili toplumların beklentisi, kurumların iç ve dış sınırlarının silikleşmesi.

Yorumlar
  • 0 Yorum