Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #451158

”Kurumun kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin bütünü ………………   süreci olarak tanımlanmaktadır.” Boşluğu uygun olan seçenekle doldurun. 


Kurum kültürü

Kurumsal davranış

Kurumsal tasarım

Kurumsal kimlik

Kurum vizyonu


Yanıt Açıklaması:

Kimlik kavramı kurumun görünen yüzü olan görsel unsurların yanı sıra, felsefei iletişim ve davranışın da oluşturduğu bir bütünü temsil eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum