Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #452526

  1. Beden dili
  2. Reklam
  3. Halkla ilişkiler
  4. Paydaşlarla iletişim
  5. Dış görünüş

Yukarıdakilerden hangileri kurum imajının oluşumunda önemli rol oynamaktadır?


I-V

I-III-IV

II-III-IV

I-II-V

III-V


Yanıt Açıklaması:

Kişisel imajın oluşumunda dış görünüş, beden dili gibi olgular etkili olurken; kurum imajının oluşumunda reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve paydaşlarla kurulan iletişim önemli rol oynamaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum